Informatie over het bestellen van de dvd.


De dvd "Rake Klappen" kost €35,00 incl. btw, verzend- en administratiekosten. Het verschuldigde totaalbedrag moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Nadat uw betaling is ontvangen wordt de dvd inclusief factuur zo snel mogelijk naar u verstuurd.

De betaling van de bestelling kan worden voldaan door het juiste bedrag over te maken op rekeningnummer
NL95INGB0002458521, t.n.v. M. Geertsma.
Stuur ons een e-mail en vermeldt in de e-mail uw naam*, post- en emailadres en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent en het aantal dvd's dat u wilt bestellen.

*Belangrijk is dat de naam in de e-mail overeenkomt met de naam op het bankafschrift van uw betaling.