Over de DVD “Rake Klappen”


De voorstelling is vastgelegd op DVD om als lesmateriaal te dienen bij voorlichtingen en trainingen uitgevoerd door professionals van het AMK, Politie, ASHG/Fier Fryslân en GGD Friesland.

De DVD sluit direct aan op de inhoud van de RAAK-trainingen die in Friesland gegeven worden aan professionals van peuterspeelzalen, kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs.  

De DVD is friestalig met Nederlandse ondertiteling. De DVD heeft een menu, zodat er gekozen kan worden voor het bekijken van de alle scènes achter elkaar, maar ook voor de afzonderlijke scènes.

Bovendien is er een apart onderwijsgedeelte. Zo kan passend bij de trainingsvraag van de doelgroep gekozen worden voor een specifieke scène.