Over de voorstelling “Rake Klappen”


Om het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling op de kaart te zetten heeft het Friestalig-beroepsgezelschap Tryater de voorstelling “Rake Klappen” ontwikkeld in samenwerking met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)/ Fier Fryslân, AMK Friesland en Politie Fryslân.

In mei 2007 werd de eerste serie “Rake Klappen” gespeeld door Marijke Geertsma en Theun Plantinga onder regie van Jan Arendz. Om deskundigheid in organisaties te bevorderen speelde Tryater het stuk  in 2008 en 2009 veelvuldig voor professionals uit het werkveld.

Na afloop van de voorstelling gingen deskundigen van Politie Fryslân, AMK Friesland en het ASHG met het publiek in gesprek over de signalering en het handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.